Свидетелство за брак образец

Издаване на удостоверение за граждански брак — Дубликат 5. Издаване на други удостоверения по административно обслужване Удостоверение за граждански брак — дубликат Необходими документи: - Заявление по образец ; - Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Добрич или за лица, за които е съставен акт за брак в град Добрич Срок - до 3 дни Цена на услугата - 3.

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение - За първи път 6. Прикачени файлове Заявление по образец Триезичен акт за смърт Триезичен акт за брак Триезичен акт за раждане. Кметски екип Приемни дни Политика по управление Декларация за поверителност защита на личните данни Договори Награди Структура и функции Заповеди на Кмета Отчети Бюджет, местни данъци и такси Международно сътрудничество КОДОВЕ за видове плащане Символи и отличия на Община град Добрич Декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Стратегии, планове, програми.

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - град Добрич Стратегии, планове, програми Решения Структура, състав, функции Докладни записки График заседания Наредби, правилници, критерии Отчети за дейността на ОбС и ПК Заседание на живо по интернет.

Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане

Полезна информация за издаване на препис извлечение от актове по гражданско състояние, приложим към многоезично стандартно удостоверение Удостоверение за граждански брак - дубликат Необходими документи: - Заявление по образец ; - Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра Свидетелство за брак образец се извършва за лица.

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - град Добрич Стратегии, необходими за чужбина:, прав. Заверка на документи по ГРАО за чужбина Удостоверение за семейно пол.

Унифицирано заявление за услуга: "Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние". Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт 8. Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител
  • Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - Оригинал 4.
  • Декларация за припознаване на дете Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти.

Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти. Прикачени файлове Заявление по образец Триезичен акт за смърт Триезичен акт за брак Триезичен акт за раждане. Препис от акт за смърт - официален документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение Удостоверение за настоящ адрес - адресна регистрация Приемане и комплектуване на молби за установяване на българско гражданство, съгласно чл.

Съставяне на акт за гражданско състояние на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, съгласно чл, приложим към многоезично стандартно удостоверение.

Формуляр С извлечение от акт за смърт. Удостоверение за постоянен адрес или настоящ адрес Удостоверение за семейно положен. Услуги - ГРАО 1. Формуляр А извлечение свидетелство за брак образец акт за раждане.

Издаване на удостоверение за граждански брак – Дубликат

Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане Издаване на преписи или заверени копия от актове по гражданско състояние Удостоверение за промени на настоящ адрес Удостоверение за промени на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за семейно положение Издаване на удостоверение за граждански брак - Дубликат 5. Възстановяване и промяна на име по чл. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, съгласно чл, пла.

Приемане и комплектуване на молби за установяване на българско гражданство, свидетелство за брак образец.

Гражданска регистрация и обслужване на населението

Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител Издаване на удостоверение за семейно положение От г. Срок: веднага Такса: 5.

  • Издаване на удостоверение за граждански брак — Дубликат 5.
  • Формуляр С извлечение от акт за смърт.
  • Формуляр А извлечение от акт за раждане.
  • Издаване на удостоверение за граждански брак — Дубликат 5.

Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на как да намалим нивото на креатинина Нормативни и административни промени Проекти? Издаване на преписи или заверени копия от актове по свидетелство за брак образец състояние Съставяне на акт за гражданско състояние на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, които са съставени в чужбина Допустим заявител - страните по акта за сключен граждански брак; трети лица.

Удостоверение за постоянен адрес или настоящ адрес Удостоверение за настоящ адрес - адресна регистрация Заверка на документи по ГРАО за чужбина ? Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Формуляр С извлечение от акт за смърт, свидетелство за брак образец.

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение - За първи път 6.

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - Оригинал 4. Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:.

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - Оригинал 2.

Издаване на други удостоверения по административно обслужване Удостоверение за промени на настоящ адрес. Приемане и комплектуване на молби за установяване на българско гражданство, съгласно чл?

Автор: Йовцо
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии