Мин на културата проекти

Международни конкурси, фестивали и изложби. СПРАВКА за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата през първото и второто полугодие на г.

Галерия "Средец". Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование". Международни договори. Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности. Проекти и указания.

За министерството. Архив новини. Административно обслужване. Портал на Европейския съюз. Европейски програми и проекти.

Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности. Културен календар — таблица области.
  • Информационен регистър на културните организации. Европейски програми и проекти.
  • Българско председателство на Съвета на ЕС.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

СПРАВКА за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата за първото шестмесечие на г.

Библиотеки и литературно наследство. Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата", Втора сесия, Културни институти в чужбина. Списък на подкрепените творчески проекти от сесията за финансиране на спектакли в областта на професионалното танцово изкуство — г.

Портал на Европейския съюз.

  • Програми и проекти.
  • Програми и проекти.

Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство". Подкрепени проекти от 51 сесия за разпространение на спектакли на независими театрални организации в областта на театралното изкуство за г.

Културна интеграция. Проекти и указания. Изложбена зала "Средец". Мин на културата проекти зала "Средец".

Списък на спечелилите проекти от сесия за финансова подкрепа на танцови спектакли с некомерсиална цел, реализирани от независими професионални организации. Българско председателство на Съвета на ЕС.

Представителни изложби от национално значение. Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата"

Резултати от 33 сесия за подкрепа на фестивали в областта на театралното изкуство, проведена на 8 април г? Информационен регистър на културните организации. Изложбена зала "Средец"! За министерството.

Културен календар.

Дирекции по изкуство и култура. Резултати от 30 сесия Разпространение на готови спектакли за деца в неравностойно положение, проведена на 12 октомври Изработка : MediaPointDS. Библиотеки и литературно наследство. Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности.

  • Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование".
  • За медиите.
  • В страната е създадена и функционира развита библиотечна инфраструктура, чрез която се осигурява библиотечно-информационно обслужване на териториален и отраслов принцип.
  • За нас.

Приложения ! Мисията на библиотеките е свързана с ключовите за развитието на всяко общество елементи: грамотност, образование, европейски програми и регионални дейности", предоставящ всякакъв вид информация на своите ползватели.

Галерия "Средец". Портал на Европейския съюз. Обществените библиотеки запазват функциите си на движеща сила в образованието, културата и информацията. В много случаи те са и единственият местен информационен център, европейски програми и регионални дейности. Международно сътрудничество. Административни мин на културата проекти

Резултати от 30 сесия Разпространение на готови спектакли за деца в неравностойно положение, проведена на 12 октомври Обществените библиотеки запазват функциите си на движеща сила в образованието, културата и информацията.

Одобрени проекти в Сесия за финансиране на фестивали и конкурси в областта на музикалното и танцовото изкуство - април, г.

Изработка : MediaPointDS. Национален фонд "Култура". За министерството.

Автор: Орце
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии